SSS

Öğrencilerin Üniversite ile ilişiklerinin kesilmesi kendi ayrılma talepleri üzerine  olabilir. Bu takdirde öğrencilerin kayıtlı bulundukları birimlere yazılı olarak talepte bulunmaları yeterlidir.

  • E-posta adresinizi kayıtlı olduğunuz Birimin Öğrenci İşleri Bürosu aracılığı ile tanımlatabilirsiniz.

​Akademik Kayıt Sistemi (AKSİS) üzerenden talepte bulunabilir veya E-devlet üzerinden belgenizi alabilirsiniz.

  • Üniversitemiz lisans programlarına kayıt olabilmeniz için; 
  • Önlisans mezunlarının Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından  her yıl yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucunda veya Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda  Üniversitemiz programlarına yerleşerek kayıt yaptırması gerekmektedir.
  • DGS ve YKS hakkında bilgi, başvuru, sınav ve kayıt tarihleri için http://www.osym.gov.tr adresini takip ediniz.

  • DGS ve YKS ile Üniversitemiz programlarına yerleşen aday öğrencilerin kayıtları, her yıl ÖSYM tarafından belirlenen tarih aralığında yapılmakta olup, kayıt için gerekli belgelere  http://ogrenci.istanbulc.edu.tr ile http://istanbulc.edu.tr adreslerinden ulaşılabilmektedir.

  • Hastalık raporu sadece ara sınav için geçerlidir. Raporunuzun işleme alınabilmesi için Üniversitemiz Yönetmeliklerinde belirtilen süre içerisinde raporunuzu bir dilekçe ile kayıtlı olduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokulunuz Öğrenci İşleri Birimine teslim etmeniz ve ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu tarafından incelenmesi gerekmektedir.
  • Hastalık raporları bitirme ve bütünleme sınavları için işleme konulmaz.
  • İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Öğrenci Hastalıkları Yönergesi için TIKLAYINIZ.

Ara sınavlar, ilgili yılın eğitim-öğretim dönemi içinde Fakülte/Meslek Yüksekokulu tarafından belirlenen tarihlerde yapılmakta olup, bu tarihler ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında ilan edilmektedir.

Bitirme ve bütünleme sınavları, Üniversitemiz Akademik Takvimlerinde belirtilen süreler içinde yapılmakta olup, ilgili Fakülte/Meslek Yüksekokullarının web sayfalarında ilan edilmektedir.

•Yatay geçiş, "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik (YÖK)" ve ''İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönerge'' hükümlerine uygun olarak yapılmaktadır.

•Yatay geçiş başvuru tarihlerine,  web sayfamızda bulunan  http://ogrenci.istanbulc.edu.tr/tr/_ Akademik Takvim sekmesinden ulaşabilirsiniz.