Tarihçe

Tarihçe

Başkanlığımız; 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7141 Sayılı ‘Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Ek Madde 182 hükümleri uyarınca kurulan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde hizmet vermekte olan, idari birimdir.